Fra 01.01.2016 gjelder forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrift også for gårdbrukeren, og det er et krav om sertifikat for varme arbeider, hvis det skal utføres varmt arbeid som kan føre til en brann. Med varmt arbeid menes arbeid med vinkelsliper, varmlufts pistol, sveising og bruk av gass. Dette følger også KSL opp, og gir avvik ved mangel. NLR Innlandet tilbyr derfor Varme Arbeider kurs til sine medlemmer og andre. Pris for medlemmer i NLR er kr. 1800,- og kr. 2300,- for andre. Dette inkluderer kursmateriell, bevertning og sertifikat fra Norsk Brannvernforening. 

Kurset holdes av HMS-rådgiver Tore Jevnaker, som er godkjent instruktør. Spesielt for kurset er at instruktør er tidligere både avløser og gårdbruker, slik at relevante, og kjente utfordringer vil bli brukt som eksempler.

Det holdes kurs på Blæstad vgs. Tirsdag 19 september. Kurset starter kl. 09, og varer til senest 16.30.

Meld deg på til:

Tore Jevnaker Mobil: +4746862915  E-post: tore.jevnaker@nlr.no
Påmelding innen 4.september.

Les mer om Kurs i Varme arbeider