Marsipankake til åpningenEtter noen måneder med kontor i gangen, var det en fornøyd stab som kunne ønske velkommen til et nytt og moderne informasjonssenter i Stange rådhus.

Det nye informasjonssenteret er det tidligere servicekontoret i tillegg til arkiv og post. Fredag serverte de kaker, kaffe og brus til alle besøkende. Ordføreren fremmhevet den gode kundebehandlingen og det hyggelig første møte innbyggerne får med Stange kommune da de besøker rådhuset enten det er på telefon, epost eller besøk.

Digitalisering i fokus

Leder Tommy Østlund er stolt over å kunne ta i bruk senteret, og har digitalisering i fokus for kommunens innbyggere. I løpet av et år er målet at alle søknader til Stange kommune kan leveres digitalt, sier Østlund. Kundebehandlerne i informajonssenteret skal i størst mulig grad bistå kundene på PC slik at de lettere kan kunne betjene seg selv.

Eli Bryhni overleverte en fin blomst til informasjonssenteret

Ny grafisk profil

Samtidig som informasjonssenteret tas i bruk, har også kommunens grafiske profil fått et ansiktsløft. Reklamebyrået Scootr har bistått i denne prosessen. Kommunens grafiske profil er en viktig del av kommunens identitet, og sier omgivelsene noe om hvem vi er, sier informasjonsmedarbeider Heidi Kristiansen. Denne identiteten skal være synlig i alt kontormateriell, brosjyrer, hjemmesider, annonser og dokumenter.

Leder i Hamarregionen utvikling Eli Bryhni gratulerte med nytt informasjonssenteret og minnet om hvor viktig det er med et godt vertskap.