Det er fortsatt igjen penger i potten for tilskudd til drenering av jordbruksjord. Søknadsfristen er løpende så det er bare å sende søknad til oss.

Tilskuddssatsene er økt til kr 2000 per daa og kr 30 per løpemeter for annen grøfting.

Send søknad elektronisk til abw@stange.kommune.no

eller per post til Hedmarken landbrukskontor, Postboks 214, 2336 Stange.

 

Ta kontakt hvis du har spørsmål!
Arild B. Wennersgaard - 62 56 24 27