E-post
Kontaktperson Leder:
Bernhard Høiberget
Adresse: Rognvegen 26, 2344 Ilseng
E-post:Johoeibe@online.no
Tlf.: 625-83910/ 99 47 15 43


Kasserer:
Hege Jensen
Adresse:Rognvegen 31, 2344 Ilseng
E-postadr.: hegehodne@yahoo.no
Tlf.: 41 23 57 40
Beskrivelse Venner av Ilseng Samfunnshus er en forening hvor alle kan være medlemmer, uansett bosted, alder, kjønn eller etnisk opphav.
foreningen skal:

a) Forsøke å ha jevnlig kontakt med styret og driver.
b) Være idebank for styret og driver.
c) Oppmuntre styret og driver med ros og framsnakking og bidra til at folk bruker samfunnshusets tilbud.
d) Viktig med toveis kommunikasjon.
Dato oppdatert 2017-08-08