E-post
Kontaktperson Leder:
Randi S. Sandmoe
Adresse: Momyrvegen 107 B, 2334 Romedal
E-post:rsansim@gmail.com
Tlf.: 93 20 93 44


Kasserer:
Reidar Bråthen
Adresse:Andrew Furuseths veg 93, 2332 Åsvang
E-post:re-bra2@online.no
Tlf.:95 76 17 03
Dato oppdatert 2017-08-04