Bakgrunn for debatten: 

Fra tidligere paneldebatt

Vi jobber en del med politikk, hvordan landet vårt er bygd opp og styrt. I 2012 var vi i audiens hos Kong Harald, og i 2013 var vi på Stortinget og snakket med stortingspresidenten og to stortingsrepresentanter. Det var såpass inspirerende at vi i 2013 arrangerte en paneldebatt i gymsalen vår her, og det samme i 2015, i forkant av kommune- og fylkestingsvalget.

 

I 2016 kom det også en NOU: 17 - Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming.
Disse åtte løftene er tema som berører oss, og vi har spørsmål som er viktig å få besvart før valget.
Hva mener de forskjellige partiene om vår rett til skole og arbeid, egen bolig og en god fritid. Hvordan vil politikerne jobbe for oss?

Debatten er åpen for alle interesserte, og avholdes i gymsalen på ÅOA, torsdag 31. august klokken 10.00 – 12.00.
Invitasjon er sendt til alle partier på Stortinget, og flere er interessert i å ta turen til oss denne dagen!
Vi har foreløpig bekreftet at disse politikerne kommer:
Kristian Tonning Riise (H), Karin Andersen (SV), Tor Andre Johnsen (Frp)
Arrangementet er åpent for alle interesserte!

Se vår video-invitasjon som ble sendt til alle partier på Stortinget
https://www.youtube.com/watch?v=tIww0Z2S9KM

Arrangementet finnes på Facebook her:

https://www.facebook.com/events/1977265335842607/?fref=ts

Mediedekning fra tidligere paneldebatter: