De kommende ukene vil det være noe redusert bemanning på kontoret på grunn av ferieavvikling. Kontoret vil holde åpent i hele sommer, men du kan oppleve at kontoret til tider er ubemannet som følge av befaringer. Det kan også bli noe ventetid på noen oppgaver dersom aktuell saksbehandler har ferie.

Vi takker for forståelse av dette og ønsker alle sammen en god sommer!