Min siste dag som landbrukssjef ved Hedmarken landbrukskontor er fredag 30. juni. Jeg har hatt gleden av å lede kontoret siden etablering av det felles landbrukskontoret for Hamar, Løten og Stange siden 2009, her på Blæstad.

Jeg retter en stor takk til ansatte i kommunene Stange, Hamar og Løten, Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Innovasjon Norge for et godt samarbeid. Videre takker jeg for et tett og godt samarbeid med de andre leietakerne i landbrukssenteret på Blæstad og landbruksorganisasjoner forøvrig. Vi har også etablert et godt samarbeid med Ringsaker landbrukskontor.

Vår viktigste oppgave er forvaltningsansvaret overfor våre brukere som hvert år mottar om lag 120 millioner kroner gjennom en rekke ulike ordninger fra jordbruksavtalen. Videre har vi satset på næringsutviklingsarbeid og rådgiving.

Kontoret er robust i forhold til kompetanse og bemanning. Det er nå gjennomført et generasjonsskifte blant de ansatte på landbrukskontoret.

Inntil videre fungerer Bent Roger Hegg som landbrukssjef. Han er konstituert fra 1.7.17. og er å treffe på 62 56 24 25. Det blir iverksatt en ny annonsering og ansettelsesprosess gjennom høsten slik at ny landbrukssjef vil være på plass senest årsskiftet 2017/2018.

Jeg takker for en meget interessant og for meg meningsfylt jobb for landbruket i regionen gjennom mange år. Lykke til alle dere som er så viktige for norsk matproduksjon og skapere av ny næring med utgangspunkt i gårdens ressurser. Landbruket har vært, er og vil fortsatt være en utrolig viktig del av samfunnsutviklingen i regionen vår og for nasjonen som helhet.

Jeg ønsker nåværende og framtidige medarbeidere ved Hedmarken landbrukskontor lykke til med arbeidet i åra framover til landbrukets beste.

 

Hjertelig hilsen fra

Stein Enger