Navneberget IIIPlanområdet ligger sør for dagens Navneberget, 1 – 1,5 km fra Stange sentrum. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutvikling med tilhørende infrastruktur og grønnstruktur. Planområdet dekker ca. 99 daa.

Plandokumentene kan lastes ned fra kommunens Plandialog:

http://tema.webatlas.no/0417/planinnsyn?planid=290

Uttalelser til planforslaget sendes til Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange, e-post: post@stange.kommune.no eller via kommunens PlanDialog innen 1. september 2017

Navneberget III