Innovasjon Norge kjører nå to omganger med søknader om tilskudd til investeringer innen tradisjonelt landbruk. Søknadsfristen er 1.juli for levere søknaden til kommunen. Søknaden må leveres elektronisk i søknadssystemet til Innovasjon Norge på hjemmesiden deres. Det kan gis tilskudd inntil 20 % av godkjent kostnadsoverslag. Maksimalt tilskudd er kr 1 000 000,-.

Søknaden må inneholde:
Driftsplan - minst 5 år
Næringsoppgave og selvangivelse for de siste 2 år
Kostnadsoverslag
Tegninger
Situasjonsplan
 

  • Det gis ikke tilskudd til kylling eller svineproduksjon, på grunn av markedssituasjon
  • Sau vil ha lav prioritet i 2017, på grunn av markedssituasjonen. Det vil ikke bli gitt tilskudd til nyetablering eller til vesentlig kapasitetsutvidelse på sau, så lenge markedet er i ubalanse.

Hvis du har tenkt å søke, ta kontakt!

Hege: hege.ottinsen@stange.kommune.no - 62 56 24 24