Vi tilbyr: Råd og veiledning til ungdom
Vi ønsker å få til et godt samarbeid med deg rundt det som du opplever som vanskelig i hverdagen din. Vi ønsker at du ikke går for lenge med vanskelige tanker. Det som vi møter oftest er tanker om å ikke strekke til, tanker om å ikke være bra nok, tanker om å ikke passe inn, tanker om å ikke se bra nok ut. Mange beskriver følelser som å være sliten, trist eller redd. Også matlyst, konsentrasjonsvansker eller søvnvansker er vanlig.

Vi tilbyr: Råd og veiledning til ungdom
Vi ønsker å få til et godt samarbeid med deg rundt det som du opplever som vanskelig i hverdagen din. Vi ønsker at du ikke går for lenge med vanskelige tanker. Det som vi møter oftest er tanker om å ikke strekke til, tanker om å ikke være bra nok, tanker om å ikke passe inn, tanker om å ikke se bra nok ut. Mange beskriver følelser som å være sliten, trist eller redd. Også matlyst, konsentrasjonsvansker eller søvnvansker er vanlig.

Vi har også tilbud til deg som har foreldre eller noen andre nære som sliter med psykisk helse eller rus; til deg som er pårørende. Når en i familien sliter så påvirker det alle. Da kan man ha behov for å snakke om det med noen uforstående. Vi ønsker å invitere deg først til en samtale, der vi kan snakke om det hvorfor du kontakter oss, hvordan vi kan samarbeidet rundt det og om hva du trenger for å få det bedre. Du kan komme alene eller med noen andre (som for eksempel med foreldrene dine). Det bestemmer du selv. Vi møtes der du ønsker; I Stangehjelpa, på skolen, på en kafe, hjemme eller på et annet sted. Kontakt med oss er gyldig fravær fra skolen. Ta gjerne kontakt for en prat eller skriv til oss på vår chat.