Retningslinjer ved halmbrenning i Hamar, Løten og Stange:

Reduser halmbrenningen til et minimum:
- søk andre alternativ for utnyttelse av halmen, eller eventuellt nedmolding
- mest mulig av brenning bør skje om våren,- tørrest halm, - mindre røyk

Tidsrom og begrensning for halmbrenning
- unngå å brenne på fredager, lørdager, søndager og off. helligdager (husk RMP forskrift med forbud om søndager og helligdager om våren for de som søker tilskudd)
- brenn ikke etter solnedgang
- brenn ikke om høsten før 20. august og etter 1.oktober

Hensyn til nære naboer og personer med astma og allergi
- før halmbrenning henstilles det til bonden (foretaket som forestår drifta) å melde fra til nærmeste naboer om brenning, og spesielt der hvor det er kjennskap til at noen lider av astma eller allergi

Varsling
- brannvesentet skal IKKE forhåndsvarsles før halmbrenning. Brannvesenet varsles snarest dersom halmbrenningen kommer ut av kontroll.

Tenk sikkerhet
- det må jordarbeides rundt feltet i minst 3 meters bredde slik at denne sonen ikke kan brenne
- ikke brenn nærmere bygninger enn 20 meter
- ha slokkeutstyr i beredskap, eks. traktor med åkersprøyte fylt med vann
- det skal være vakthold ved brennestedet
- brenn først av ei stripe motsatt av brenneretningen
- ikke brenn større flater enn du har kontroll på
- avslutt brenningen hvis værdraget fører røyken mot bebyggelse eller veger, eller det begynner å blåse opp
 

DEN SOM BRUKER AREALET ER ANSVARLIG FOR AT DISSE RETNINGSLINJER OVERHOLDES. DET VISES FORØVRIG TIL BRANNLOVEN OM ALMINNELIG AKTSOMHET OG STRAFFEANSVAR!!!!!

 

Fra Forskrift om generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark:

§ 9 Grunnvilkår

For å motta tilskudd for tiltak mot forurensning må søker oppfylle følgende vilkår:

  1. Det kan ikke brennes halm om høsten på noe av det arealet foretaket disponerer
  2. Det kan ikke brennes halm på søn- og helligdager om våren på noe av det arealet foretaket disponerer
  3. Ved brenning av halm om våren må det tas nødvendige sikkerhetstiltak