Retningslinjer ved halmbrenning i Hamar, Løten og Stange:

Reduser halmbrenningen til et minimum:
- søk andre alternativ for utnyttelse av halmen, eller eventuellt nedmolding
- mest mulig av brenning bør skje om våren,- tørrest halm, - mindre røyk

Tidsrom og begrensning for halmbrenning
- unngå å brenne på fredager, lørdager, søndager og off. helligdager
- brenn ikke etter solnedgang
- brenn ikke om høsten før 20. august og etter 1.oktober

Hensyn til nære naboer og personer med astma og allergi
- før halmbrenning henstilles det til bonden (foretaket som forestår drifta) å melde fra til nærmeste naboer om brenning, og spesielt der hvor det er kjennskap til at noen lider av astma eller allergi

Varsling
- brannvesentet skal IKKE forhåndsvarsles før halmbrenning. Brannvesenet varsles snarest dersom halmbrenningen kommer ut av kontroll.

Tenk sikkerhet
- det må jordarbeides rundt feltet i minst 3 meters bredde slik at denne sonen ikke kan brenne
- ikke brenn nærmere bygninger enn 20 meter
- ha slokkeutstyr i beredskap, eks. traktor med åkersprøyte fylt med vann
- det skal være vakthold ved brennestedet
- brenn først av ei stripe motsatt av brenneretningen
- ikke brenn større flater enn du har kontroll på
- avslutt brenningen hvis værdraget fører røyken mot bebyggelse eller veger, eller det begynner å blåse opp
 

DEN SOM BRUKER AREALET ER ANSVARLIG FOR AT DISSE RETNINGSLINJER OVERHOLDES. DET VISES FORØVRIG TIL BRANNLOVEN OM ALMINNELIG AKTSOMHET OG STRAFFEANSVAR!!!!!

 

Fra forskrift om generelle miljøtiltak for jordbruket i hedmark:

§ 14 Ingen jordarbeiding om høsten

Det kan gis tilskudd for arealer med korn, oljevekster, belgvekster, frøeng siste høstingsår, grønngjødsling og grønnfôrvekster dersom arealet ikke jordarbeides om høsten. Arealet skal ikke jordarbeides før 1. mars året etter søknadsåret. Halmen på disse arealene skal ikke brennes.