Audun Bergstrøm, Tommy Østlund og Liv Stuan forbereder ombyggingen av rådhusetBesøkende til Rådhuset vil fra 24. april oppdage at hovedinngangen er stengt, og at servicekontoret flytter midlertidig. Men det blir fortsatt mulig å oppsøke servicekontoret.

Øker sikkerheten

Hensikten med ombyggingen er å gjøre Servicekontoret lyst og fint, at personvernet skal bli bedre ivaretatt, og bygget skal bli sikrere. I dag har man ingen oversikt over hvor mange som til enhver tid oppholder seg i Rådhuset. 
– Ikke minst har dette betydning om det blir nødvendig å evakuere bygget, for eksempel ved en brann, sier prosjektleder Audun Bergstrøm. 

Når den nye sonesikringen er på plass, må besøkende til Rådhuset registrere seg ved Servicekontoret, og bli hentet i foajeen av personen de skal møte. 
– Det betyr at vi har oversikt over hvem som er her, og kan sørge for at alle er kommet ut ved en nødsituasjon, sier Bergstrøm. 

Sonesikringen av Rådhuset, og ombyggingen av foajeen, har et budsjett på 2,5 millioner kroner, og det er entreprenøren TH Johansen & sønner AS som skal utføre arbeidene for Stange kommune. 

Bedre tjenester

Når foajeen er ferdigstilt, vil publikum i Servicekontoret få enda bedre tjenester.  
- Det blir en oppgradering av lokalene, de blir lyse og fine, og i tillegg vil vi få samtalerom hvor man kan ta opp spørsmål uten at andre overhører samtalen mellom deg og servicemedarbeiderne, om du fore eksempel har behov for å dele opp eiendomsskatten,  sier Tommy Østlund, som er leder av informasjonssenteret.
Når lokalene er ferdigstilt, vil en infokiosk med pcer og skrivere, der man for eksempel kan fylle ut søknader om ambulerende skjenkebevilling og lignende. 

Parkering for besøkende til Stange rådhusFortsatt god tilgjengelighet

Selv om inngangen og informasjonssenteret flyttes i byggeperioden, vil tilgjengeligheten for publikum fortsatt være god, og du skal fortsatt få like god hjelp. I byggeperioden vil inngangen til rådhuset bli fra sørsiden av bygget. Parkeringsplassene for funksjonshemmede ved hovedinngangen vil ikke være tilgjengelige mens byggearbeidene pågår, men de vil bli erstattet med plasser nærmere den midlertidige inngangen på baksiden. Det blir tilgjengelige fra Perstugutua via Tangenvegen, og vil bli godt skiltet. Det vil også bli noen få parkeringsplasser tilgjengelig for besøkende på baksiden av Rådhuset. 

Arbeidene vil være ferdig i løpet av juni, og offisielt tas i bruk i august.