Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Nytt kart over viktige naturtyper i Stange

Det nye naturtypekartet for Stange viser 39 lokaliteter av nasjonal verdi og 155 av regional verdi i kommunen.

Gjengroende kulturlandskapssjø. Fra lokaliteten Nøsletjernet. (Foto: Stefan Olberg, Biofokus.)

Det nye naturtypekartet for Stange viser 39 lokaliteter av nasjonal verdi og 155 av regional verdi i kommunen.

Les mer om saken her....

Sist endret: 10.04.2017
|
|
|