Gjengroende kulturlandskapssjø. Fra lokaliteten Nøsletjernet. (Foto: Stefan Olberg, Biofokus.)

Det nye naturtypekartet for Stange viser 39 lokaliteter av nasjonal verdi og 155 av regional verdi i kommunen.

Les mer om saken her....