Årsrapporten fra 2016 er nå klar. PDF-versjon kan du lese her:

Årsrapport 2016