Planområdet ligger nær Ottestad kirke, innenfor «trekanten» som defineres av Ottestadgutua, Nordvivegen og fv. 222, Reguleringsplan for SangenStangevegen. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse på Sangen-eiendommen med en blanding av eneboliger, tomannsboliger og mer konsentrert tett/lav boligbebyggelse.

Etter at det ble varslet oppstart av planarbeid, har planområdet blitt innskrenket til bare å gjelde Sangen-eiendommen (se bilde). Planområdet er på ca. 55 daa.

Planforslaget kan ses ved å gå inn på PlanDialog

Uttalelser til planforslaget sendes til Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange, e-post: post@stange.kommune.no eller via kommunens PlanDialog innen 26. mai 2017.