Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn – Reguleringsplan for Sangen

Planutvalget har i møte 28.03.17, sak 17/17, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Sangen ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet ligger nær Ottestad kirke, innenfor «trekanten» som defineres av Ottestadgutua, Nordvivegen og fv. 222, Reguleringsplan for SangenStangevegen. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse på Sangen-eiendommen med en blanding av eneboliger, tomannsboliger og mer konsentrert tett/lav boligbebyggelse.

Etter at det ble varslet oppstart av planarbeid, har planområdet blitt innskrenket til bare å gjelde Sangen-eiendommen (se bilde). Planområdet er på ca. 55 daa.

Planforslaget kan ses ved å gå inn på PlanDialog

Uttalelser til planforslaget sendes til Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange, e-post: post@stange.kommune.no eller via kommunens PlanDialog innen 26. mai 2017.

 

Sist endret: 04.04.2017
|
|
|