De siste to timene møttes finalelagene. Turneringen var preget av god lagmoral, høy stemning,
lite høy kølleføring og mye god trening.
7A stakk av med seieren både i gutte- og jenteklassen.
Takk for kampene! Skolens elever kan også sjekke Its learning.