150 målbevisste støttespillere for sårbare barn plasserte fingeren på nesa og lovet fullt trøkk hver dag mot skvising og utenforskap. Idealet; alle barn bør få oppleve gleden over å være savnet og etterspurt tente Stangefolket. Herlig!

Dette skriver Ivar Haug, leder for Nettverket for SFO, på sin facebookside.

For har du hørt om innlært optimisme?
Har du tenkt over hva det vil si å plante et uttrykk?
Og har du tenkt over hvilke uttrykk du ønsker å plante?
Hva er ditt prosjekt?
Er det å lete etter FORDELER & STYRKER eller feil &mangler?

Vår egen SFO-leder Rune Evensen og Ivar Haug er hjertens enig om de voksnes rolle i forebyggingsarbeidet.

Vi som hørte Ivar Haug tirsdag kveld i uke 13, er ikke i tvil.
Vi VET at vi er pålagt å delta i den nasjonale dugnaden mot mobbing.  Vi er med! Jobben vår er helt avgjørende. Og det igjen gjør at vi skal være vårt ansvar bevisst!