Ut fra det som kommer fram av resultatene, gjør vi pedagogiske analyser der vi ser på opprettholdende faktorer. Hva er det som gjør at vi gjør det godt på enkelte områder og hva er det som gjør at vi ikke gjør det godt nok på andre områder?

Etter en analyse av ulike faktorer setter vi i verk tiltak.
Alle trinnene velger ut områder som de jobber spesifikt med.
I tillegg har skolen valgt å fortsette med Vurdering for læring som vi også satte på dagsordenen i ekstern skolevurdering.

Vi har også fokus på resultatene våre på nasjonale kartlegginger. I den forbindelse har vi fagsamarbeid med Stange ungdomsskole. Vi har startet med å se på resultatene fra nasjonale prøver på 8.trinn.
Hvilke bidrag kan vi gjøre for at resultatene for våre 8.trinns elever skal bli bedre?
Hva kan vi bidra med for å løfte elever fra et nivå til et annet?

Vi har startet en gjennomgang av matematikkresultatene og satt oss sammen med ungdomsskolelærere og drøftet opprettholdende faktorer og skal sammen finne egnede tiltak for å løfte matematikkompetansen hos elevene et hakk videre.

Viktig arbeid som vi skal fortsette med, både i matematikk og etter hvert også i norsk og engelsk.