Statsbygg har på oppdrag fra Kriminalomsorgen utarbeidet planforslag med konsekvensutredning for Hedmark fengsel avd. Ilseng. Planområdet ligger delvis i Hamar og i Stange kommune. Formålet med reguleringsplanen er utvidelse av fengselet for å legge til rette for lukkede soningsplasser.

Kart Ilseng fengselAlle som ønsker kan komme med innspill til planforslaget. Hensikten med offentlig ettersyn er at alle som er berørt av planforslaget eller har interesser i området skal få anledning til å gjøre seg kjent med planforslaget og gi uttalelse til det. Høringsperioden skal være minst 6 uker jf. plan- og bygningsloven § 12-10.

Uttalelsesfrist er fredag 12. mai 2017

Plandokumentene kan lastes ned fra kommunenes PlanDialog:

http://tema.webatlas.no/0403/planinnsyn?planid=074700

http://tema.webatlas.no/0417/planinnsyn?planid=305

Plandokumenter legges også ut på:

  • Servicekontoret i Hamar rådhus, Vangsvegen 51, 2317 Hamar.
  • Hamar bibliotek, kulturhuset, Storhamargata 11, 2300 Hamar
  • Hamar bibliotek avdeling Vang, Ener, 2322 Ridabu

Vi kan sende plandokumenter per e-post på forespørsel.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes via kommunenes PlanDialog eller til:

Postboks 4063, 2306 Hamar og postmottak@hamar.kommune.no eller

Postboks 214, 2336 Stange og post@stange.kommune.no

Etter offentlig ettersyn, vil innkomne uttalelser bli vurdert og nødvendige endringer i plankart og bestemmelser utført, før planforslaget legges fram til politisk sluttbehandling i kommunestyret.

Plankart Ilseng fengselVed henvendelse til Arealplan i Hamar kommune og Planavdelingen i Stange kommune kan du få utfyllende informasjon og svar på eventuelle spørsmål.

Saksbehandler er:

Per Johansen
Telefon: 62563048
e-post: per.johansen@hamar.kommune.no

Lina Frogner Orre
Telefon: 48143178
E-post: lfo@stange.kommune.no