Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Offentlig ettersyn planprogram for kommunedelplan kulturminner

Planutvalget har i møte 06.12.16, sak 59/16, vedtatt at forslag til planprogram for kommunedelplan for kulturminner legges ut til offentlig ettersyn.

Samtidig varsles oppstart av planarbeid. Planprogrammet kan leses her.

Stange har en lang og stolt historie som er viktig å ta vare på og vise frem. Kulturminner er en del av vår felles arv og hukommelse, og er en viktig kilde til kunnskap, til opplevelser og bruk. De sier noe om hvem vi er og hvor vi kommer fra.

Brovold slakterforretning i StangebyenStange kommune har en interessant kulturhistorie med sine gamle jordbrukstradisjoner, skogbruksmiljøer, tidlige industriminner, husmannsplassene og den avgjørende lokaliseringen av jernbanen i 1880.

Målet med planarbeidet er å sette kulturminner på agendaen gjennom:

  • en plan som er juridisk bindende og politisk forankret
  • et omfattende og systematisk kulturminneregister med bilder og informasjon som blir gjort tilgjengelig digitalt for kommunens saksbehandlere og for allmennheten
  • en verdivurdering av kulturminner/miljøer
  • medvirkning og deltakelse fra lokalbefolkning, historielag og andre interesserte

Kommunen mangler oversikt over hvilke kulturminner vi faktisk har for å utarbeide et slikt register. Det vil derfor bli gjort registreringer av verdifulle kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap i løpet av våren/sommeren. Det vil være lite hensiktsmessig å operere uten hjelp fra innbyggerne med den kunnskapen og kjennskapen befolkningen har til viktige kulturminner.

Kommunen oppfordrer og inviterer derfor innbyggerne til å komme med innspill til hvilke kulturminner eller kulturmiljø som burde inngå i en slik plan og som er viktige å ivareta for fremtiden.

Innspill kan sendes pr e-post til post@stange.kommune.no, eller per post til:

Stange kommune, Postboks 214, 2336 Stange

Evt. spørsmål kan rettes til Stange kommune ved Lina Orre på tlf. 481 43 178 eller på e-mail, lfo@stange.kommune.no

Frist for å sende inn innspill er 04. mai 2017

Det varsles videre om en byvandring 11. mai i regi av kommunen for alle som er interesserte.

 

 

Sist endret: 14.03.2017
|
|
|