Fra mai 2017 vil det bli nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Det vil være én søknadsprosess med to registreringer. De nye telledatoene blir 1.mai 2017 og 1.oktober 2017, med absolutt søknadsfrister hhv. 15.mai og 15.oktober.

Landbrukskontoret arrangerer informasjonskveld ang. det nye systemet:

Tirsdag 28.mars, rom 218 i låven på Blæstad
Klokka 18.30-21.00

For å bestille stort nok rom og nok servering ønsker vi påmelding innen fredag 24.mars til:

hege.ottinsen@stange.kommune.no / 62 56 24 24

 

Her kan du se hele INVITASJONEN.