Kommunedelplan oppvekst, framtida er nåKommunedelplan for oppvekst har tittelen « Framtida er nå». Hver dag arbeider barnehage- og skoleansatte med barn og elever som vil prege hvordan framtida vår vil se ut. Samtidig er en viktig intensjon med planen å videreføre kompetanseutviklingsprosjektet ”Framtida er nå” som Stange gjennomfører i barnehager og skoler i perioden 2013 – 2016.

Nedenfor finner du lenke til: