Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Vedtatt reguleringsplan for for Mjøslivegen 4

Detaljregulering for Mjøslivegen 4 gnr. 10, bnr. 13, ble vedtatt i kommunestyret i møte den 23.11.2016, sak 97/16.

Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker.Mjøslivegen 4

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning for ubebygd grunn må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15.2 og 15.3.

Plandokumentene finnes på kommunens digitale planverktøy PlanDialog

Øvrige dokumenter i saken:

 

 

Sist endret: 07.03.2017
|
|
|