Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Planprogram for reguleringsplan for Stange sentrum

Kommunestyret godkjente 15.02. 2017 planprogrammet for Stange sentrum.

Kommunestyret har godkjent det framlagte planprogrammet for detaljregulering med konsekvensutredning for reguleringsplan for Stange sentrum.

Planen skal legge til rette for sentrumsutvikling og realiseringen av den transformasjonsprosess som sentrumsplanen forutsetter og omhandler fortrinnsvis disse temaene:

  • Stangebyen som kommunesenter
  • Stangebyen som kollektivknutepunkt
  • Vekst og arealbruk
  • Handel og arbeidsplasser
  • Fysisk bymiljø: Stangebyens hus – og rommene mellom husene

Mer om planarbeidet finnes på kommunens digitale verktøy plandialog.

Kommunestyrets vedtak og behandling kan du lese her.

 

Sist endret: 07.03.2017
|
|
|