På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2017, og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i 4 uker fra 27 februar.  Listen legges ut på kommunens hjemmeside, i servicekontoret og på Vikasenteret.

Klagefristen er 6 uker fra lista blir lagt ut.  Det kan klages på eiendomsskattevedtaket hvert år, såfremt det ikke er klaget med samme begrunnelse tidligere år.

Eventuell klage må være skriftlig og sendes Stange kommune innen 11. april 2017.

Du kan også søke i eiendomsskattelista her:

Slik søker du i eiendomsskattelista:

Last ned filen (pdf-fil)

Søk på eiendom: trykk ctrl+f for søkefelt, skriv inn navnet på eiendommen eller adressen du søker etter, og trykk enter

Deretter bruk piltastene for å komme til din eiendom (gjelder om det er flere eiendommer/ gate nr med samme gatenavn)

Lista inneholder adresse, matrikkelenhet, takst, skattegrunnlag og beregnet skatt.

Eventuell klage må være skriftlig og sendes Stange kommune innen 11. april 2017.