Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Reguleringsplan for Læringsverkstedet barnehage Nerby - Bøgutua

Kommunestyret har i møte den 15.02.2017, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, vedtatt reguleringsplan for Læringsverkstedet barnehage Nerby - Bøgutua.

Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9.

Eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker fra i dag.

Læringsverkstedet barnehage Nerby - BøgutuaEventuelle krav om erstatning eller innløsning av ubebygd grunn må fremsettes for kommunen innen 3 år fra i dag, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Se protokoll og saksframlegg her.

Se plandialog for Læringsverkstedet barnehage Nerby – Bøgutua (http://tema.webatlas.no/0417/planinnsyn?planid=314)

Sist endret: 24.02.2017
|
|
|