Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Solid overskudd i 2016

Regnskapet for 2016 viser at Stange kommune har et overskudd på drøyt 64 millioner kroner, og fortsatt har meget god kontroll på økonomien. Overskuddet er 8,7 millioner kroner høyere enn året før.

Stange kommune har dermed rundt 300 millioner kroner i frie fondsmidler ved årsskiftet. Dette er reserver som gir kommunen handlingsrom til å gripe muligheter, møte framtidige investeringsutfordringer, og gi en forutsigbar og sikker ramme for å produsere tjenester for innbyggerne. 

Netto driftsresultat utgjør 5,4 prosent av inntektene. Til sammenligning forutsetter Staten at kommunene klarer 1,75 prosent. Kommunens egen handlingsregel er på 2 prosent.

Forklaringen på de solide regnskapstallene er en skattevekst på 10,6 prosent og økte statstilskudd. Kommunen har også hatt god kontroll på utgiftene gjennom 2016, med besparelser på lønn og pensjoner, og et mindre forbruk i virksomhetene enn budsjettert.

Regnskapet for enhetene i kommunen har et samlet overskudd på 9,9 millioner kroner, og fordeler seg slik:

Rådmann og staber                       +4,9 millioner kroner
Samfunnsutvikling                          -1,5 millioner kroner
Grunnskoler og barnehager          +9,1 millioner kroner
Helse og omsorg                            -2,6 millioner kroner

Sist endret: 02.03.2017
|
|
|