Dersom det tilbys plass fra august og foreldrene ønsker å benytte seg av plassen først fra måneden barnet fyller 1 år, inntrer betalingsplikten denne måneden. Ønsker de å vente lenger, kan barnehageeier kreve betaling fra måneden barnet fyller ett år.Holmlund barnehage

Barn som fyller et år etter 1.desember eller har søkt barnehageplass etter 1.mars vil i prinsippet ikke ha rett til plass før neste barnehageår (høsten 2018) og heller ingen rett til å klage på avslag om plass med bakgrunn i barnehageretten.

Søkere som ikke har fått sitt første ønske oppfylt, har imidlertid rett til å bli satt på venteliste. Retten til å bli satt på venteliste gjelder enten søker har akseptert den tilbudte barnehageplassen eller ikke.

Klagerett

Søkere som får avslag på barnehageplass, eller ikke får sitt første eller andre ønske oppfylt har klagerett i henhold til § 6 Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak om barnehager.

En klage må være poststemplet senest tre uker etter mottak av brevet.