Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Reguleringsplan – utvidelse av Frang massetak - Offentlig ettersyn

Planutvalget har i møte 31.01.17, sak 4/17 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for utvidelse av Frang massetak ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet ligger på eiendommen gnr. 130 bnr. 1, ca. 1,6 km sørvest for Stange kirke i Vestbygda. Planen legger til rette for utvidelse av eksisterende masseuttak på området, da dagens uttak nesten er avsluttet. Utvidelsen er på 17,4 daa. Bruken av massetaket består i å ta ut fjell, fylle tilbake masser og arrondere til dyrket mark på toppen. Reguleringsplanen har krav om istandsetting av massetaket og tilbakeføring til jordbruksarealet etter endt virksomhet.

Planforslaget kan ses ved å gå inn på Plandialog.

Uttalelser til planforslaget sendes til Stange kommune, Postboks 214, 2336 Stange, til post@stange.kommune.no eller via kommunens plandialog innen 24. mars 2017.

 

Sist endret: 08.02.2017
|
|
|