Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Reguleringsplan med konsekvensutredning for Hias Nordsveodden - Offentlig ettersyn

Planutvalget har i møte 31.01.17, sak 8/17, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Hias Nordsveodden ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet ligger like sør for tettstedet Bekkelaget/Sandvika, mellom Sandvikavegen (fv 191) og Mjøsa. Området benyttes som friområde, vann- og avløpsanlegg og jordbruksareal. Omkringliggende arealene består hovedsakelig av jordbruksarealer og friområder.

Planen skal legge til rette for etablering av ny pumpestasjon for råvann og nytt vannbehandlingsanlegg. Anleggene skal sikre rent drikkevann til befolkningen i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.  I tillegg til ny pumpestasjon og nytt vannbehandlingsanlegg skal planen sikre nødvendige rigg- og anleggssoner, mulighet for framtidige utvidelser og midlertidige løsninger for parkering og adkomst.

Planforslaget kan ses ved å gå inn på Plandialog.

Uttalelser til planforslaget sendes til Stange kommune, Postboks 214, 2336 Stange, til post@stange.kommune.no eller via kommunens plandialog innen 24. mars 2017.

Sist endret: 08.02.2017
|
|
|