Planområdet ligger ved Kjonerud i Ottestad (se kartutsnitt). Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger med tilrettelagte tjenester (tt-boliger) på eiendommen. Det er planlagt for 12 leiligheter og bofellesskapet skal ha en døgnbemanning.

Planforslaget kan ses ved å gå inn på Plandialog

Uttalelser til planforslaget sendes til Stange kommune, Postboks 214, 2336 Stange, til post@stange.kommune.no eller via kommunens plandialog innen 24. mars 2017.