Kontaktperson Leder:
Even Engen
Adresse: Amundrudgutua 33, 2330 Vallset
E-post: eveen@online.no
Tlf.: 907 35 799

Kasserer:
Jan Arne Kjernli
Adresse: Nordvegen 3 A, 2312 Ottestad
E-post: jkjernli@online.no
Tlf.: 905 78 172
Web adresse
Dato oppdatert 2017-01-30