Kulturkontoret har følgende utstyr til leie:

PA-anlegg

  • Lag og foreninger i Stange kommune     kr. 500,-
  • Privatpersoner/komersielle formal          kr. 1.000

Lysutstyr:

  • Lag og foreninger i Stange kommune     kr. 500,-
  • Privatpersoner/komersielle formal          kr. 1.000