Kulturkontoret har følgende utstyr til leie:

PA-anlegg

Pris

Lag og foreninger i Stange kommune

515,00

Privatpersoner/kommersielle formål

1030,00

Lysutstyr

Pris

Lag og foreninger i Stange kommune

515,00

Privatpersoner/kommersielle formål

1030,00