Skolestruktur - Fase 3

Kommunestyret startet et arbeid for å vurdere om dagens skolestruktur er egnet for å sikre Stanges barn og unge et framtidsrettet kvalitativt skoletilbud, blant annet med tanke på nye kompetansekrav for lærere som nylig ble innført.

Vi er nå inne i fase 3 av prosessen. Rådmannen har lagt ut sin anbefaling på høring, med høringsfrist 10.februar. Har du innspill til denne, kan du få mer informasjon om innsending av merknader og innspill ved å klikke her.

Les rådmannens anbefaling.

Det politiske arbeidsutvalget vil invitere til nye dialogmøter i skolekretsene. Disse vil bli avholdt:

  • 18. januar 2017 kl. 18.00: Ottestad krets på Ottestad ungdomsskole
  • 24. januar 2017 kl. 18.00: Stange krets på Stange ungdomsskole
  • 30. januar 2017 kl. 18.00: Tangen krets på Espa skole og barnehage
  • 31. januar 2017 kl. 18.00: Romedal krets på Romedal ungdomsskole

Saken avsluttes gjennom politisk behandling, hvor rådmannens endelige innstilling og innkomne høringsuttalelser legges frem.