Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Reguleringsplan for fylkesveg 24, Nord-Odal grense - Brattskjærvika

Detaljregulering for Fv 24, Nord-Odal grense - Brattskjærvika, ble vedtatt i kommunestyret i møte den 23.11.16 sak 96/16.

Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 7. januar 2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning for ubebygd grunn må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15.2 og 15.3.

Saksprotokoll og saksframlegg 

Plandokumentene finner du på vår plandialog. 

Sist endret: 16.12.2016
|
|
|