De fleste var samlet i rådhuset til bevertning, taler og sang. Ordfører Nils Røhne synes dette er av de aller hyggeligste oppdragene som ordfører og overrakte klokkene sammen med kommunalsjef Tove Nordli Selnes.

Hele 19 av de som skulle ha gullklokke er ansatt i tilrettelagte tjenester. Dette betyr at disse har vært trofast mot sin arbeidsgiver siden HVPU-reformen (ansvarsreformen), ble innført i 1991. Da ble ansvaret for psykisk utviklingshemmede overført til kommunene.

Klikk på bildet for større bilde.

Foran fra vestre: Inger Aasli, Nils A. Røhne, Ellen Torill Haug, Heidi Holt Larsen. 

Rekke 2 fra venstsre: Kjersti Østberg, Elisabeth Holstad, Per B. Kristensen, Randi Lier Hov, Jorunn Bye Gjerlaug, Guro Kjeverud Johansen, Wenche Johansen, Rolf Olav Hårseth, Bente Myhr, Oddny Buseth, Ingeborg Duenger Blehr, Kristin Åsheim, Turid Johansen, Trygve Røe, Henning Hansen, Annie Stensåsen.

Rekke 3 fra venstre: Hilde Fevolden, Berit Bratlie, Laila Erlandsen, Inger Mausethagen, Rachel Sandaker, Knut Olav Halvorsen, Karin Myhrvang, Marianne Oppen, Toril Westad, May Britt Falldalen, Conny Andreassen, Kari SLetten Hansen, Maj Kjerstin Lysgaard, Maria Frenningsmoen, Elin Gustavsen.

Ikke til stede: Anne Godsveen, Arild Østvang, Geir Kristian Tyseng, Solfrid Nyseter Stensrud, Marit Barmoen Halvorsen, Mona Kristin Kulstad, Jofrid Bakken.