Noen har tatt fagbrev, mens andre har sikret seg annen formalkompetanse. 

–    Det er hyggelig å gjøre stas på dem som gjør en innsats, og tar ansvar for å bygge egen kompetanse, sier eiendomssjef Bjørn Lunstøeng. 
–    Vi i eiendomsavdelingen motiverer våre folk til å formalisere utdanningen sin. Det er viktig for å gjøre en best mulig jobb, og være rustet til å møte framtidens utvikling av bygg, arbeidsmetoder og teknologi på beste måte. 

Det jobber i alt 114 medarbeidere på eiendomsavdelingen. De dekker et bredt spekter av tjenester, alt fra prosjektledelse, renhold, drift og vedlikehold til matproduksjon. 

Onsdag hadde avdelingen sitt årlige julemøte, hvor de som skal hedres ble hedret, og det ble gitt informasjons om kommunen. I tillegg ble det kos og hygge med julemat og kulturinnslag. 

Eiendomsavdelingens julemøte


Disse fikk blomster og påskjønnelse på julemøtet på Tingvold:  

  • Fagbrev renhold: Eli Lunde,  May Nordhaug, Heidi Uthuslien, Brigida Nicastro, Elvira Vorslova (ikke til stede)
  • Fagbrev Byggdrifter: Thomas Kjeverud, Viggo Strand, Erik Dufseth 
  • FDV-Tekniker fra GTF: Svein Tore Aan, Joe Melbye, Magnar Hommerstad, Jørgen Rudi