Skolebygget har fått 130 nye vinduer, blitt etterisolert, og fått ny kledning og murstein på ytterveggene. 

I tillegg har skolen fått en helt nytt inngangsparti, og det er installert ledbelysning utendørs på skolen og i skolegården. Det er entreprenøren T.H. Johansen som har utført arbeidet. 

Bildetekst: Fra venstre: Monica Treseng, hovedverneombud, rektor Trond Arne Børresen, prosjektleder Ove Simensen, Dag Steinar Sofienlund, bas i T.H. Johansen AS, byggleder Richard Olsen Sweco AS, og eiendomssjef Bjørn Lunstøeng feiret at Hoberg skole er ferdig oppgradert. Foto: Lars Kristian Seierstad, Stangeavisa

Eiendomssjef Bjørn Lunstøeng sier at samarbeidet har gått smidig, og at hverken entreprenøren eller skolen har opplevd avbrudd i virksomheten mens arbeidet har pågått. Og det til tross for at skolen også har huset elever fra Ottestad ungdomsskole i forbindelse med ombyggingen der.  

Sikkerheten har vært godt ivaretatt hele tiden, blant annet har all transport over skolens område skjedd med tilsyn av vakter, slik at ingen barn var i risiko for å bli påkjørt av anleggsmaskiner. Kommunens prosjektleder Ove Simensen opplyser at Arbeidstilsynet ikke hadde noen bemerkninger til hvordan arbeidet ble utført. 

Hoberg skole ble bygget i 1976, og dette er den første oppgraderingen bygget har fått i løpet av 40 år. 
Rektor Trond Arne Børresen regner med et bedre inneklima for elever og ansatte etter oppussingen,og lavere energiforbruk. Han sier at man ikke skal undervurdere hva det betyr for trivsel og stolthet i hverdagen for lærere, foreldre og elver å ha et pent skolebygg. 

Bildetekst: Fra venstre: Monica Treseng, hovedverneombud, rektor Trond Arne Børresen, prosjektleder Ove Simensen, Dag Steinar Sofienlund, bas i T.H. Johansen AS, byggleder Richard Olsen Sweco AS, og eiendomssjef Bjørn Lunstøeng feiret at Hoberg skole er ferdig oppgradert. Foto: Lars Kristian Seierstad, Stangeavisa