Aldri før har så mange barn og voksne vært på tur etter de røde bøttene som i 2016. 381 personer har levert sitt klippekort, og hele 172 av disse er barn. 12 personer har tatt alle postene i alle de 10 årene opplegget har vært. Disse ble premiert på avslutningen i høst. Premie ble det også til alle barna som hadde vært på seks av de ti postene. 

FYSAK-kommune

Stange kommune er en FYSAK kommune. FYSAK står for fysisk aktivitet og har som hovedformål er å få flest mulig til å bli fysisk aktive. Særlig viktig målgruppe er de som i dag ikke er aktive i det hele tatt. 

vinner av fotokonkurransen 2016

Hvert år setter Hamar og Hedemarken turistforening, Stange krets opp turmål i 

Stange kommune hvor det henger en rød bøtte og en klippetang. Dette er kjente og mindre kjente topper og steder i vår kommune.

#fysakstange

Vi takker for alle fine turbilder som har blitt delt med oss på emneknagg fysakstange. Vinnerbildet i år ble tatt av Nina Weensvangen.

I 2017 blir det nye turmål, og kanskje enda flere turgåere og fine bilder. Her har vi samlet de som kom inn i 2016: