Kultur for læring har ett hovedmål: 

Barn og unge i Hedmark skal vokse opp i en kultur for læring som motiverer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.


Det skal utvikles kunnskap om hvordan lærere, skoleledere og skoleeiere sammen kan forbedre elevenes sosiale og faglige læringsutbytte. Stangebarnehagen og Stangeskolen skal preges av grunntenkningen om at alle barn og unge lærer med rett hjelp og støtte. 

Jente på skolen. Foto Frank HOlmFramtida er nå - Kultur for læring

Programmet «Framtida er nå» ble igangsatt i alle barnehager og grunnskoler i Stange våren 2014. «Framtida er nå» har som mål å fremme kultur for læring i barnehager og skoler i Stange. Vi mener å se en positiv utvikling. 

Derfor er Framtida er nå et arbeid som videreføres i Stange – nå som en felles innsats i  Kultur for læring i alle kommuner i hele Hedmark.  
Om barnehager og skoler og skal få fullt utbytte av et slikt forbedringsarbeid er det nødvendig med et felles datagrunnlag.

Kartleggingsundersøkelser

Det skal derfor gjennomføres tre kartleggingsundersøkelser i løpet av prosjektperioden. Den første er i gang, og fullføres høsten 2016. Dette gjelder 4 og 5 åringer i barnehager, elever i grunnskolen (1-10 trinn), foreldre, lærere, assistenter og fagarbeidere og styrere/skoleledere. I undersøkelsen skal de svare på spørsmål knyttet til barnas/elevenes trivsel og elevenes læring og læringsmiljø. 
For at barnehager og skoler skal kunne anvende resultatene i etterkant er det helt avgjørende med høy svarprosent. 
Derfor er det avgjørende at flest mulig av informantene deltar. Kultur for læring må skje i nært samarbeid med foreldrene.

Sammen klarer vi å skape kultur for læring i Stange – og i Hedmark.