Senter som pådrivere i utviklingen
- Vi må jobbe kontinuerlig for å forbedre kvaliteten i omsorgstjenesten. De nye utviklingssentrene skal være pådrivere for å spre kunnskapsbasert praksis i kommunene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding om saken.  

Dette handler kort og godt om at gode ideer og resultater i helse- og omsorgsstjenesten som skal tas i bruk og overføres til alle kommunene i Hedmark. 

Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny kunnskap/nye løsninger ut fra nasjonale satsingsområder og lokale behov til kommunene i fylket

Tove SelnesHamar, Stange og Elverum kommunene har alle tidligere vært vertskommuner for henholdsvis utviklingssenter for hjemmetjenester og utviklingssenter for sykehjem i fylket. Vi har et godt samarbeid som vi nå viderefører, sier kommunalsjef Tove Selnes. Kommunene får sammen et ansvar for videreutvikling og kunnskapsutvikling av helse- og omsorgstjenester. 

Nært brukerne
Helse- og omsorgsdepartementet har nå utviklet nye mål og nytt regelverk. Hovedmålet er at utviklingssentrene skal bidra til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og på sykehjem i kommunene. Fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny kunnskap/nye løsninger, er essensen i arbeidet. 

Bredt faglig perspektiv
Senteret får en tverrfaglig kompetanse og skal ha et bredt, faglig perspektiv. Senteret skal samarbeide med andre aktører i å utvikle en fremtidsrettet omsorgstjeneste. Primærmålgruppen er ansatte i sykehjem og hjemmetjenestene.