Foreldre tar kontakt med oss når de trenger verktøy for å forstå og håndtere barns følelser og atferd. Vi snakker ofte med foreldre som er slitne og føler at barnet og dem selv er i et mønster de ikke klarer komme ut av. Det er mange årsaker til at barn strever, og god hjelp kommer som et resultat av at dere og oss i Stangehjelpa kommer frem til en felles forståelse av situasjonen. Vi inviterer derfor til en førstesamtale hvor vi sammen utforsker behov, mål og hvordan samarbeidet skal se ut. Barnet selv er selvsagt hjertelig velkommen, uansett alder. Vår erfaring er at førsteklassinger gir like nyttig informasjon som videregåendeelever!

Noen av dere vil grue dere for å ta kontakt, innrømme ovenfor dere selv og andre at foreldrerollen ikke er så uproblematisk som man skulle ønske. Vi har snakket med mange foreldre opp gjennom årene, og vi kan love dere: å føle at dere ikke strekker til, det er dere ikke alene om. Å føle at dere ikke forstår hvordan dere skal hjelpe barnet deres, det er dere heller ikke alene om. Da skal dere vite at vi i Stangehjelpa er her, uansett hvor lite eller stort problemet er.

Og husk vår visjon: Hjelp til alle, vi tror på deres muligheter, dere bestemmer om hjelpen hjelper!