Barn skal leke, lære, le, være sammen med venner og ha det trygt i familien. Når man oppdager at barn sliter kan det være vanskelig å vite hva godt man kan gjøre for dem. Vi i Stangehjelpa er tilgjengelige for alle henvendelser knyttet til barns mentale helse.

Mange av barna vi møter snakker om å være triste, usikre, nedstemte og engstelige. Andre kan være urolige, de kan gruble mye eller ha vansker med å passe inn i sosiale sammenhenger.
For barn kan det være utfordrende å sortere og sette ord på ting som er vanskelige for dem. For å møte dette tenker vi det er viktig å snakke et språk barna forstår slik at de får mulighet til å utrykke seg. Videre kan det å legge til rette for andre måter å utrykke seg på være nyttig.

Barn i barneskolealder kommer oftest i kontakt med oss gjennom foreldre og lærere. Vi anbefaler alltid at foreldre og skole samsnakker omkring barnets helse, og lytter til hverandres behov for å søke råd og innspill fra noen utenfor.