Som lærer, rådgiver eller annen ansatt på skolen er du også velkommen til å ta kontakt med Stangehjelpa. Kan hende er du bekymret for en elev og ønsker noen å drøfte dette med, eller du har elever som du tenker at trenger noen å snakke med utover det du selv får til.
All kontakt med Stangehjelpa er frivillig. For at vi skal kunne ta kontakt med barn eller ungdom må de eller foresatte derfor selv ønske det. 
Stangehjelpa kan også bidra i undervisning i rus og psykisk helse, enten med foredrag eller undervisningsøkter sammen med deg som lærer. Dette tilpasser vi til ønsker og behov!