Det er ikke lite han har engasjert seg i. Han var initiativtaker til Vallset Trekkspellag, hvor han har vært musikalsk leder og utrettelig ildsjel i 37 år. Han har vært sentral i «Jularbo Memorial» i mange år.

Han har skrevet i alt tre bøker om landhandlerier, handelslag, postverket og jernbanen i Stange, alle med viktig historisk materiale.Jan Arne Berg mottar Stangeprisen 2016. Foto: Egil M. Kristiansen

Berg har også vært engasjert i foreningen Vallset kulturstier, der formålet også er å ta vare på lokal kultur og historie. Han var pådriver for å realisere en autentisk landhandel i Kvennstugua.

Lista over alle bidrag til kulturlivet og lokalhistorie i Vallset er mye lengre enn dette, og det manglet ikke på forslagsstillere til at Berg skulle få prisen for 2016.

 

Det er heller ikke første gang han får pris heller. I 2013 fikk han Ildsjelprisen fra Stange og Romedal brannskasse og Stangeavisa, og i fjor mottok han Væilllsetrevyprisen for å spre positivitet og glede i bygda gjennom stor egeninnsats og engasjement, som det heter i tildelingen.

Fredag 25. november kan hele Vallset-bygda være med når Berg får Stangeprisen. I tillegg til prisutdeling, blir det kulturinnslag.