Jernbaneverket har valgt å imøtekomme ønskene fra nærmiljøet rundt Steinerskolen om en kulvert.

– Vi har lyttet til ønskene fra Steinerskolen og andre i nærmiljøet. Vi har stor forståelse for deres ønske om en kulvert for å redusere støy og ivareta sikkerheten for barn og unge. Det er viktig for dem å opprettholde det gode læringsmiljøet i området. Derfor har vi valgt å imøtekomme deres ønsker, sier planleggingssjef Lars Eide i Jernbaneverket.

Miljøkulvert ved Steinerskolen

Redder Brenneribekken 

Jernbaneverket vil endre stigningen på jernbanelinjen fra 12,5 promille til 14,2 promille på strekningen Åkersvika–Ottestad.

– Brenneribekken krysser jernbanen på to steder. Vi ønsker å unngå en massiv omlegging av bekken og store beslag av landbruksarealer. Ved å få en noe brattere stigning kan bekken gå under jernbanen i sitt naturlige løp, sier planleggingssjef Lars Eide i Jernbaneverket.

Les mer på Jernbaneverkets sine nettsider.