De 7 gode vaner er en bok skrevet av Stephen R. Covey. Den beskriver
hvordan vi blir effektive i å ta gode valg. Sentralt står begreper som pro-
aktivitet, synergi og det å lytte med forståelse og empati.

Vi i Stangehjelpa bruker vanene for å sikre at de som ber oss om hjelp
møter en tjeneste med gode verdier. Vanene hjelper til med å skape et
godt arbeidsmiljø, noe som igjen gir trygghet og tillit for de vi er i kontakt
med. Gjennom å være målretta og effektive i vårt arbeid møter vi
morgendagens utfordringer til det beste for innbyggerne i Stange.

«Synergi er bedre enn din vei eller min vei, det er vår vei».
- Stephen R. Covey -

Les mer:

http://franklincovey.no/utdanning-og-prosesser/lederskap/