Illustrasjon digital postkasseI likhet med mange andre offentlige virksomheter, vil Stange kommune nå sende mer og mer av sin post digitalt til innbyggerne. Den kommer da til din digitale postkasse – hvis du har opprettet en slik en. Har du ikke en digital postkasse, vil du automatisk få posten på papir etter to dager.

Foreløpig vil de digitale utsendelsene gjelde en del brev fra kommunen, ikke fakturaer. Hvis du vil ha faktura digitalt, bør du velge e-faktura. Det gjøres via egen nettbank.

Penger og miljø spart

Med bruk av digital løsning kan du hjelpe oss å spare både penger og miljø. Vi håper derfor at du velger en digital postkasse fra e-Boks eller Digipost. Du finner informasjon om hvordan du oppretter slik postkasse på www.norge.no.

Reservasjon

Vi gjør oppmerksom på at du kan reservere deg mot slik digital kommunikasjon. Du vil da fremdeles få viktig post fra det offentlige på papir. Les mer om reservasjon på www.norge.no/reservasjon

    Derfor velger du digital postkasse:

  •  Papirbrev er gammeldags
  • Bedre for miljøet, bedre for det offentlige, bedre for innbygger
  • Det er lettt å velge digital postkasse fra e-Boks eller Digipost
  • Alt du lurer på finner du svar på hos Norge.no