Stange kommune har i lengre tid jobbet målrettet med å ivareta pårørende til pasienter i helse og omsorgssentrene gjennom systematiske samtaler. Det er i denne sammenheng utarbeidet en modell for «systematisk pasient og pårørendesamarbeid», som nå er under revidering. Vi ønsker derfor innspill om hva som er viktig for deg! Hvilke verdier er viktig å få ivaretatt i et godt samarbeid?

Saken fikk en fin omtale i Hamar Arbeiderblad